Torkretowanie. Wykonanie. Beton natryskowy. Sprzedaż. 066-820-16-99

066-820-16-99 Torkretowanie (natrysk betonu) mostów w Browarach i Obuchowie za pomocą betonu natryskowego. Podczas pracy użyto mieszanki betonowej.

Torkretowanie pozwala nie tylko przywrócić charakterystyki eksploatacyjne, ale także adaptować budowle do zmieniających się warunków o charakterze naturalnym i technogenicznym. Nasze doświadczenie i doświadczenie firm zagranicznych w torkretowaniu świadczy o nieograniczonych możliwościach betonu natryskowego w zakresie ogólnych prac budowlanych i remontowych.

Torkretowanie (z łac. tectorium – „tynk” + concretus – „zagęszczony”) — nakładanie na powierzchnie betonowych lub żelbetonowych konstrukcji warstwy betonu lub innych zapraw budowlanych (tynku, gliny) . Roztwór (torkret) nakłada się pod ciśnieniem sprężonego powietrza, w wyniku czego cząstki cementu ściśle oddziałują z powierzchnią konstrukcji, wypełniając pęknięcia, wgłębienia i drobne pory. W swojej fizycznej postaci, torkret jest to metoda powierzchniowego utwardzania różnego rodzaju konstrukcji.

Materiał uzyskany w wyniku torkretowania nazywany jest betonem natryskowym.

Głównym narzędziem do natrysku betonu jest urządzenie składające się z pistoletu cementowego lub torkretnicy i kompresora. Pistolet do cementu dostarcza roztwór z prędkością 80-100 m / s. Ciśnienie powietrza wynosi 150-350 kPa. Grubość warstwy uzyskanej dla jednego cyklu natryskowego wynosi 10-15 mm.

Stosując torkret, uzyskujemy szczególnie mocną powierzchnię, o zwiększonej gęstości i praktycznie monolitycznej strukturze. Konstrukcje wykonane z wykorzystaniem technologii betonu natryskowego skutecznie opierają się działaniu agresywnych czynników środowiskowych, są odporne na wilgoć i na niskie temperatury.

Pomimo, że torkretowanie staje się tradycyjną technologią budowlaną, ciągle się rozwija. Opracowywana jest duża liczba nowych receptur betonu natryskowego, aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla każdego konkretnego zadania technologicznego. Najczęściej jako beton natryskowy  stosowana jest zaprawa cementowo-piaskowa w proporcji 1: 2 – 1: 6. Uziarnienie wypełniacza nieprzekraczające 8 mm. Marka cementu nie mniej niż 400.

Zalety techniczne betonu natryskowego

• Warstwa ochronna z betonu ma grubość tylko kilku centymetrów i:
     – wysoką wytrzymałość mechaniczną (po 28 dniach – 40-60 MPa); 
     – gęstość (2,4 kg / dm2); 
     – odporność na mróz (nie mniej niż 300MRZ); 
     – wodoodporność (nie mniej niż B12) 
     – wysoką przyczepność do podłoża. 
• Poprawiają się właściwości fizyczne i mechaniczne betonu: 
     – wytrzymałość na zginanie jest o 40% większa; 
     – wytrzymałość na ściskanie jest o 15% wyższa; 
     – moduł sprężystości jest o 5% większy; 
     – kurczenie jest o 30% mniejsze. 

Zalety ekonomiczne betonu natryskowego

• Wysoka wydajność..
• Niski koszt ochrony i odbudowy betonu w porównaniu z wymianą uszkodzonych konstrukcji betonowych. 

Istnieją dwa podstawowe sposoby natryskiwania betonu: suchy i mokry.